نسخه اصلی کتاب /اصول ژنتیک سرطان/ تالیف فرد بانز/ به همراه ترجمه دقیق و کامل همه فصول

نسخه اصلی کتاب /اصول ژنتیک سرطان/ تالیف فرد بانز/ به همراه ترجمه دقیق و کامل همه فصول نسخه زبان اصلی کتاب “اصول ژنتیک سرطان” نوشته فرد بانز (Fred Bunz)، عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی دانشگاه جانز هاپکینز، چاپ ۲۰۰۸ انتشارات...
ادامه مطلب