کارورزی۲ جدید(فعالیت ها کد بندی شده)

کارورزی۲ جدید(فعالیت ها کد بندی شده) فرمت فایل: Word تعداد صفحات: ۵۳ بخشی از متن:  برای گذراندن کارورزی و کسب مهارت های معلمی، بنده به عنوان کارورز در دبستان  ………… به کلاس چهارم پنج معرفی شدم. تعداد دانش آموزان این...
ادامه مطلب

کارورزی۲ (طراحی فعالیت های یادگیری)

کارورزی۲ (طراحی فعالیت های یادگیری) فرمت فایل: Word تعداد صفحات: 28 بخشی از متن:  طراحی فعالیت یادگیری برای درگیر نمودن دانش آموزان (کلاسی) ۱-بیان مساله ۲- هدف و… … دریافت فایل
ادامه مطلب

کارورزی۱(مشاهده)

کارورزی۱(مشاهده) فرمت فایل: Word تعداد صفحات: 22 بخشی از متن: کارورزی یکی از واحد های مهم و اساسی در دانشگاه فرهنگیان و تربیت معلم می باشد. در این ترم یعنی ترم چهارم در رشته علوم تربیتی کارورزی با عنوان مشاهده ارائه شده...
ادامه مطلب

کارورزی۱/ کدبندی فعالیت ها

کارورزی۱/ کدبندی فعالیت ها فرمت فایل: Word تعداد صفحات: 16 بخشی از متن:بعد از کلاس ۴ مهر که استاد راهنمای کارورزی آقای ……….. مدرسه ام را برای کارورزی مشخص کرد و گفت:هفته آینده اولین جلسه کارورزی است دچار استرس زیادی شدم.روز...
ادامه مطلب

پژوهش و توسعه حرفه ای ۳( اقدام پژوهی)/چگونه توانستم بی نظمی دانش آموزانم را برطرف نمایم.

پژوهش و توسعه حرفه ای ۳( اقدام پژوهی)/چگونه توانستم بی نظمی دانش آموزانم را برطرف نمایم. فرمت فایل: Word تعداد صفحات: ۲۲ بخشی از متن: من ………………… ساکن استان ………….. شهرستان ………..هستم که به عنوان دانشجو معلم ورودی…….. در دانشگاه...
ادامه مطلب

پژوهش و توسعه حرفه ای ۳( اقدام پژوهی)/چگونه توانستم مشکل ناسازگاری دانش آموزم راکاهش دهم؟

پژوهش و توسعه حرفه ای ۳( اقدام پژوهی)/چگونه توانستم مشکل ناسازگاری دانش آموزم راکاهش دهم؟ فرمت فایل: Word تعداد صفحات: 18 بخشی از متن: اینجانب ……………. دانشجوی ترم ………. وقتی در دبستان …………. واقع در شهرستان …………….مشغول گذراندن دورۀ کارورزی بودم...
ادامه مطلب

کارورزی۲ (با موضوع گوشه گیری)

کارورزی۲ (با موضوع گوشه گیری) فرمت فایل:Word تعداد صفحات:۲۶ قسمتی از متن: علم از آن زمان آغاز شد که بشر به فکر مسائل مختلف زندگی افتاد بطوریکه بشر برای حل مشکلات خود از ابتدایی ترین مرحله شروع کرد و به...
ادامه مطلب

پژوهش و توسعه حرفه ای ۲( کنش پژوهی)+ گزارش کارورزی۳

پژوهش و توسعه حرفه ای ۲( کنش پژوهی)+ گزارش کارورزی۳ فرمت فایل:Word / تعدادصفحات :۵۸ / قسمتی از متن:  این بار من به عنوان کارورز در کلاس پنجم مدرسه ی پسرانه ی ………….. هستم. کلاسی ۳۲ نفره با اخلاق ، فرهنگ...
ادامه مطلب

پژوهش و توسعه حرفه ای ۱ (پژوهش روایی)/ توصیف محیط آموزشی و کد گذاری

پژوهش و توسعه حرفه ای ۱ (پژوهش روایی)/ توصیف محیط آموزشی و کد گذاری فرمت فایل : Word تعداد صفحات: ۵۱ قسمتی از متن:آموزش پرورش فرآیندی است که به وسیله آن انسان می کوشد دستاوردها و آرمانهای خود را برای...
ادامه مطلب

پژوهش و توسعه حرفه ای ۱ (پژوهش روایی از فعالیت یادگیری)

پژوهش و توسعه حرفه ای ۱ (پژوهش روایی از فعالیت یادگیری) فرمت فایل : Word  تعداد صفحات: ۲۶ قسمتی از متن: در پژوهش روایی انجام شده ابتدا به تبیین مسئله مورد نظر در قالب (انچه هست) می پردازم که در طول...
ادامه مطلب

پژوهش و توسعه حرفه ای ۱ (پژوهش روایی)

پژوهش و توسعه حرفه ای ۱ (پژوهش روایی) عنوان پژوهش روایی: مشکلات جمعی. فرمت فایل :Word / تعداد صفحات: ۱۵ قسمتی از متن: یکی از مشکلات جمعی که در این مدرسه و حتی می توان در تمام مدارس ایران و...
ادامه مطلب

پژوهش و توسعه حرفه ای ۳(اقدام پژوهی) / چگونه توانستم افت درسی دانش آموزانم را رفع کنم.

پژوهش و توسعه حرفه ای ۳(اقدام پژوهی) / چگونه توانستم افت درسی دانش آموزانم را رفع کنم. نوع فایل : اقدام پژوهی  / فرمت فایل: word  / تعداد صفحات: ۲۹ عنوان پژوهش: چگونه توانستم افت درسی  دانش آموزانم را رفع کنم....
ادامه مطلب

پژوهش و توسعه حرفه ای ۳( اقدام پژوهی)/ چگونه می توانم رفتارهای نابهنجار دانش آموزم را در کلاسم کاهش بدهم؟

پژوهش و توسعه حرفه ای ۳( اقدام پژوهی)/ چگونه می توانم رفتارهای نابهنجار دانش آموزم را در کلاسم کاهش بدهم؟ این فایل (اقدام پژوهی) را براساس چارچوب کارورزی نگاشته ایم ، فرمت آن Word است ، تعداد صفات : ۲۳  قسمتی از...
ادامه مطلب

پژوهش و توسعه حرفه ای ۱ (پژوهش روایی)/ توصیف محیط فیزیکی و آموزشی

پژوهش و توسعه حرفه ای ۱ (پژوهش روایی)/ توصیف محیط فیزیکی و آموزشی پژوهش و توسعه حرفه ای ۱( پژوهش روایی) در واقع یک واحد درسی مخصوص دانشجویان دانشگاه فرهنگیان می باشد، که مقدمه ای برای کارورزی می باشد.این فایل...
ادامه مطلب