شناخت تاثیر مشخصات کالبدی سایبان در کاهش مصرف انرژی

شناخت تاثیر مشخصات کالبدی سایبان در کاهش مصرف انرژی فایل یه صورت پی دی اف در ۹ صفحه اگر با اندکی تامل به زندگی گذشتگان و نیاکان خود که در اقلیم هایی شبیه به اقلیم یزد می زیسته اند نگاه...
ادامه مطلب