بررسی انواع کلیدهای قدرت

بررسی انواع کلیدهای قدرت   سکسیونر باید در   حالت بسته یک ارتباط گالوانیکی محکم و مطمئن در کنتاکت هر قطب برقرار می سازد و مانع افت ولتاژ می شود.لذا باید مقاومت عبور جریان در محدوده سکسیونر کوچک باشد تا...
ادامه مطلب

پاور پوینت (اسلاید) میدان‌های الکترومغناطیسی «امواج کوتاه»

پاور پوینت (اسلاید) میدان‌های الکترومغناطیسی «امواج کوتاه»  این پاور پوینت دارای ۲۷ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پاور پوینت میدان‌های الکترومغناطیسی «امواج کوتاه»  کاملا فرمت بندی...
ادامه مطلب

پاور پوینت (اسلاید) میدان‌های الکترومغناطیسی «امواج کوتاه»

پاور پوینت (اسلاید) میدان‌های الکترومغناطیسی «امواج کوتاه»  این پاور پوینت دارای ۲۷ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پاور پوینت میدان‌های الکترومغناطیسی «امواج کوتاه»  کاملا فرمت بندی...
ادامه مطلب