کتاب داستان هایی از اصول دین

کتاب داستان هایی از اصول دین کتاب حاضر وداستان های جذاب موجود در آن در مورد اصول اعتقادی شیعیان است و مطالعه ی آن علاوه بر سرگرمی و لذت بردن از خود داستان موجب تقویت اعتقاد وایمان خواننده می شود.این...
ادامه مطلب