انواع ویراستارها برای طراحی واسط کاربری

انواع ویراستارها برای طراحی واسط کاربری در این مقاله ابتدا به تعریف کلی از واسط کاربری ( User Interface ) پرداخته شده است، سپس طراحی واسط گرافیکی و همچنین اهمیت طراحی واسط کاربری بیان شده است. و در آخر انواع...
ادامه مطلب