دانلود پاورپوینت انگلیسی هشتم درس my Health

دانلود پاورپوینت انگلیسی هشتم درس my Health این پاورپوینت آموزشی و جذاب در ۱۴ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز...
ادامه مطلب

دانلود پاورپوینت درس هفتم انگلیسی هشتم (My Hobbies)

دانلود پاورپوینت درس هفتم انگلیسی هشتم (My Hobbies) این پاورپوینت آموزشی و جذاب در ۱۱ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان...
ادامه مطلب

دانلود پاورپوینت درس سوم انگلیسی (my abilities)

دانلود پاورپوینت درس سوم انگلیسی (my abilities) این پاورپوینت آموزشی و جذاب در ۱۳ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز...
ادامه مطلب

دانلود پاورپوینت درس پنجم انگلیسی هشتم (my city)

دانلود پاورپوینت درس پنجم انگلیسی هشتم (my city) این پاورپوینت آموزشی و جذاب در ۱۴ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان...
ادامه مطلب

دانلود پاورپوینت درس یکم انگلیسی هشتم(Country Nationality)

دانلود پاورپوینت درس یکم انگلیسی هشتم(Country Nationality) این پاورپوینت آموزشی و جذاب در ۱۱ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز...
ادامه مطلب

دانلود پاورپوینت درس دوم انگلیسی هشتم (My Week)

دانلود پاورپوینت درس دوم انگلیسی هشتم (My Week)   دانلود پاورپوینت درس دوم انگلیسی هشتم (My Week) این پاورپوینت آموزشی و جذاب در ۵ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.  با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب...
ادامه مطلب