پاورپوینت درس دهم مطالعات اجتماعی نهم

پاورپوینت درس دهم مطالعات اجتماعی نهم   به عقیدۀ جهانگردان اروپایی، از جمله شاردن، وضع زندگی دهقانان ایرانی در دورۀ صفویه به مراتب بهتر از وضع دهقانان در مناطق حاصلخیز اروپا بوده است. در دورۀ صفوی شهر و شهرنشینی رونق...
ادامه مطلب