کتاب راه اندازی سنسورها به کمک آردوینو و رزبری پای

کتاب راه اندازی سنسورها به کمک آردوینو و رزبری پای فرمت کتاب زیپ شده PDF و تعداد صفحات آن ۲۵۹ است.  فصول کتاب به شرح زیر است. فصل ا آشنایی با رزبری پای فصل۲ معرفی سنسورها و پروتکل های ارتباطی...
ادامه مطلب