پاورپوینت فصل ۸ زیست شناسی ۲ پایه یازدهم (تولید مثل نهاندانگان)

پاورپوینت فصل ۸ زیست شناسی ۲ پایه یازدهم (تولید مثل نهاندانگان) پاورپوینت فصل ۸ زیست شناسی پایه یازدهم (تولید مثل  نهاندانگان) این پاورپوینت آموزشی و جذاب و قابل ویرایش در۳۸ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با انتخاب این...
ادامه مطلب

پاورپوینت فصل ۶ زیست شناسی(۲) پایه یازدهم تجربی (تقسیم یاخته )

پاورپوینت فصل ۶ زیست شناسی(۲) پایه یازدهم تجربی (تقسیم یاخته ) پاورپوینت فصل ۶ زیست شناسی(۲) پایه یازدهم تجربی(فصل تقسیم یاخته ), قابل ویرایش  در ۴۲ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.    با بکارگیری  تصاویر جالب و جذاب    و...
ادامه مطلب

پاورپوینت فصل ۵ زیست شناسی پایه یازدهم (ایمنی)

پاورپوینت فصل ۵ زیست شناسی پایه یازدهم (ایمنی) پاورپوینت فصل ۵ زیست شناسی پایه یازدهم (ایمنی)   این پاورپوینت آموزشی و جذاب و قابل ویرایش در ۴۴ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با انتخاب این پاورپوینت از تدریس...
ادامه مطلب

پاورپوینت فصل ۴ زیست شناسی ۲ پایه یازدهم (تنظیم شیمیایی)

پاورپوینت فصل ۴ زیست شناسی ۲ پایه یازدهم (تنظیم شیمیایی)   پاورپوینت فصل ۴ زیست شناسی پایه یازدهم (تنظیم شیمیایی) این پاورپوینت آموزشی و جذاب و قابل ویرایش در ۵۰ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با انتخاب این...
ادامه مطلب

پاورپوینت فصل ۲ زیست شناسی پایه یازدهم (حواس)

پاورپوینت فصل ۲ زیست شناسی پایه یازدهم (حواس) پاورپوینت فصل ۲ زیست شناسی پایه یازدهم (حواس) این پاورپوینت آموزشی و جذاب و قابل ویرایش در۳۵ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با انتخاب این پاورپوینت از تدریس و آموزش...
ادامه مطلب

پاورپوینت فصل ۳ زیست شناسی پایه یازدهم (دستگاه حرکتی)

پاورپوینت فصل ۳ زیست شناسی پایه یازدهم (دستگاه حرکتی)   پاورپوینت فصل ۳ زیست شناسی پایه یازدهم (دستگاه حرکتی) این پاورپوینت آموزشی و جذاب و قابل ویرایش در۳۶ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با انتخاب این پاورپوینت از...
ادامه مطلب

پاورپوینت فصل ۱ زیست شناسی پایه یازدهم (تنظیم عصبی)

پاورپوینت فصل ۱ زیست شناسی پایه یازدهم (تنظیم عصبی) پاورپوینت فصل ۱ زیست شناسی پایه یازدهم (تنظیم عصبی) این پاورپوینت آموزشی و جذاب و قابل ویرایش در۳۸ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با انتخاب این پاورپوینت از تدریس...
ادامه مطلب

پاورپوینت فصل اول زیست شناسی یازدهم (تنظیم عصبی)

پاورپوینت فصل اول زیست شناسی یازدهم (تنظیم عصبی) پاورپوینت فصل اول زیست شناسی یازدهم (تنظیم عصبی) ا ین پاورپوینت آموزشی , جذاب و  قابل ویرایش  در ۴۲اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و...
ادامه مطلب

پاورپوینت فصل دوم زیست شناسی یازدهم (حواس)

پاورپوینت فصل دوم زیست شناسی یازدهم (حواس) پاورپوینت فصل دوم زیست شناسی یازدهم (حواس) ا ین پاورپوینت آموزشی , جذاب و  قابل ویرایش  در ۳۶اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و...
ادامه مطلب

پاورپوینت فصل سوم زیست شناسی یازدهم (دستگاه حرکتی)

پاورپوینت فصل سوم زیست شناسی یازدهم (دستگاه حرکتی) پاورپوینت فصل سوم زیست شناسی یازدهم (دستگاه حرکتی) ا ین پاورپوینت آموزشی , جذاب و  قابل ویرایش  در ۳۵اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و...
ادامه مطلب