پاورپوینت فصل ۵ زیست شناسی پایه یازدهم (ایمنی)

پاورپوینت فصل ۵ زیست شناسی پایه یازدهم (ایمنی) پاورپوینت فصل ۵ زیست شناسی پایه یازدهم (ایمنی)   این پاورپوینت آموزشی و جذاب و قابل ویرایش در ۴۴ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با انتخاب این پاورپوینت از تدریس...
ادامه مطلب

پاورپوینت فصل ۴ زیست شناسی ۲ پایه یازدهم (تنظیم شیمیایی)

پاورپوینت فصل ۴ زیست شناسی ۲ پایه یازدهم (تنظیم شیمیایی)   پاورپوینت فصل ۴ زیست شناسی پایه یازدهم (تنظیم شیمیایی) این پاورپوینت آموزشی و جذاب و قابل ویرایش در ۵۰ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با انتخاب این...
ادامه مطلب

پاورپوینت فصل ۲ زیست شناسی پایه یازدهم (حواس)

پاورپوینت فصل ۲ زیست شناسی پایه یازدهم (حواس) پاورپوینت فصل ۲ زیست شناسی پایه یازدهم (حواس) این پاورپوینت آموزشی و جذاب و قابل ویرایش در۳۵ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با انتخاب این پاورپوینت از تدریس و آموزش...
ادامه مطلب

پاورپوینت فصل ۳ زیست شناسی پایه یازدهم (دستگاه حرکتی)

پاورپوینت فصل ۳ زیست شناسی پایه یازدهم (دستگاه حرکتی)   پاورپوینت فصل ۳ زیست شناسی پایه یازدهم (دستگاه حرکتی) این پاورپوینت آموزشی و جذاب و قابل ویرایش در۳۶ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با انتخاب این پاورپوینت از...
ادامه مطلب

پاورپوینت فصل ۱ زیست شناسی پایه یازدهم (تنظیم عصبی)

پاورپوینت فصل ۱ زیست شناسی پایه یازدهم (تنظیم عصبی) پاورپوینت فصل ۱ زیست شناسی پایه یازدهم (تنظیم عصبی) این پاورپوینت آموزشی و جذاب و قابل ویرایش در۳۸ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با انتخاب این پاورپوینت از تدریس...
ادامه مطلب