جزوه انتقال جرم پروفسور اصغر مولایی دانشگاه صنعتی شریف

جزوه انتقال جرم پروفسور اصغر مولایی دانشگاه صنعتی شریف این جزوه به صورت دست نویس است . این جزوه درس انتقال جرم پروفسور اصغر مولایی دانشگاه صنعتی شریف می باشد که به طور کامل به ارائه مباحث مطرح در این...
ادامه مطلب

جزوه عملیات واحد ۱ پروفسور محمدمهدی منتظر رحمتی دانشگاه تهران

جزوه عملیات واحد ۱ پروفسور محمدمهدی منتظر رحمتی دانشگاه تهران این جزوه به صورت دست نویس است . این جزوه درس عملیات واحد ۱ پروفسور محمدمهدی منتظر رحمتی دانشگاه تهران می باشد که به طور کامل به ارائه مباحث مطرح در...
ادامه مطلب

جزوه ترمودینامیک پیشرفته مهندسی شیمی دکتر وفاجو

جزوه ترمودینامیک پیشرفته مهندسی شیمی دکتر وفاجو این جزوه به صورت دستنویس است. این جزوه ترمودینامیک پیشرفته دکتر وفاجو می باشد که به ارائه مباحث مطرح در این واحد درسی پرداخته است . این جزوه در ۱۲۹ صفحه با کیفیت عالی اسکن شده و...
ادامه مطلب

جزوه خوردگی در صنایع پتروشیمی دکتر مرتضی بقالها دانشگاه صنعتی شریف

جزوه خوردگی در صنایع پتروشیمی دکتر مرتضی بقالها دانشگاه صنعتی شریف این جزوه به صورت تایپ شده است . این جزوه درس خوردگی در صنایع پتروشیمی دکتر مرتضی بقالها دانشگاه صنعتی شریف می باشد که به طور کامل به ارائه مباحث...
ادامه مطلب

جزوه بهینه سازی فرایندها دکتر فرشاد ورامینیان دانشگاه سمنان

جزوه بهینه سازی فرایندها دکتر فرشاد ورامینیان دانشگاه سمنان این جزوه به صورت دستنویس است . این جزوه درس بهینه سازی فرایندها دکتر فرشاد ورامینیان دانشگاه سمنان می باشد که به طور کامل به ارائه مباحث مطرح در این واحد درسی...
ادامه مطلب

جزوه بهینه سازی فرایندها دانشگاه صنعتی شریف

جزوه بهینه سازی فرایندها دانشگاه صنعتی شریف این جزوه به صورت تایپ شده است . این جزوه درس بهینه سازی فرایندها دانشگاه صنعتی شریف می باشد که به طور کامل به ارائه مباحث مطرح در این واحد درسی پرداخته است ....
ادامه مطلب

جزوه کنترل فرایندها پروفسور سید محمودرضا پیشوایی دانشگاه صنعتی شریف

جزوه کنترل فرایندها پروفسور سید محمودرضا پیشوایی دانشگاه صنعتی شریف این جزوه به صورت تایپ شده است . این جزوه درس پروفسور سید محمودرضا پیشوایی دانشگاه صنعتی شریف می باشد که به طور کامل به ارائه مباحث مطرح در این واحد...
ادامه مطلب

جزوه انتقال جرم پروفسور مهرداد منطقیان دانشگاه تربیت مدرس

جزوه انتقال جرم پروفسور مهرداد منطقیان دانشگاه تربیت مدرس این جزوه به صورت دست نویس است . این جزوه درس انتقال جرم پروفسور مهرداد منطقیان دانشگاه تربیت مدرس می باشد که به طور کامل به ارائه مباحث مطرح در این واحد...
ادامه مطلب

جزوه مکانیک سیالات پیشرفته پروفسور داود رشتچیان دانشگاه صنعتی شریف

جزوه مکانیک سیالات پیشرفته پروفسور داود رشتچیان دانشگاه صنعتی شریف این جزوه به صورت پاورپوینت تبدیل شده به پی دی اف است . این جزوه مکانیک سیالات پیشرفته پروفسور داود رشتچیان دانشگاه صنعتی شریف می باشد که به طور کامل...
ادامه مطلب

جزوه مکانیک سیالات پیشرفته پروفسور علی حق طلب دانشگاه تربیت مدرس

جزوه مکانیک سیالات پیشرفته پروفسور علی حق طلب دانشگاه تربیت مدرس این جزوه به صورت تایپ شده است . این جزوه مکانیک سیالات پیشرفته پروفسور علی حق طلب دانشگاه تربیت مدرس می باشد که به طور کامل و فوق العاده...
ادامه مطلب

جزوه مکانیک سیالات ۱ دکتر داریوش باستانی دانشگاه صنعتی شریف

جزوه مکانیک سیالات ۱ دکتر داریوش باستانی دانشگاه صنعتی شریف این جزوه ها به صورت دست نویس و پاورپوینت هستند . این جزوه درس مکانیک سیالات ۱ دکتر داریوش باستانی دانشگاه صنعتی شریف می باشد که به طور بسیار کامل به...
ادامه مطلب

جزوه مکانیک سیالات پیشرفته پروفسور تورج محمدی دانشگاه علم و صنعت

جزوه مکانیک سیالات پیشرفته پروفسور تورج محمدی دانشگاه علم و صنعت این جزوه به صورت دست نویس است . این جزوه درس مکانیک سیالات پیشرفته پروفسور تورج محمدی دانشگاه علم و صنعت می باشد که به طور کامل به ارائه مباحث...
ادامه مطلب

جزوه کنترل فرایندها دکتر حسین ابوالقاسمی دانشگاه تهران

جزوه کنترل فرایندها دکتر حسین ابوالقاسمی دانشگاه تهران این جزوه به صورت دست نویس است . این جزوه درس کنترل فرایندها دکتر حسین ابوالقاسمی دانشگاه تهران می باشد که به طور کامل به ارائه مباحث مطرح در این واحد درسی پرداخته...
ادامه مطلب

جزوه کریستالیزاسیون صنعتی دکتر مهرداد منطقیان دانشگاه تربیت مدرس

جزوه کریستالیزاسیون صنعتی دکتر مهرداد منطقیان دانشگاه تربیت مدرس این جزوه به صورت تایپ شده است . این جزوه درس کریستالیزاسیون صنعتی دکتر مهرداد منطقیان دانشگاه تربیت مدرس می باشد که به طور کامل به ارائه مباحث مطرح در این واحد درسی...
ادامه مطلب

جزوه مکانیک سیالات پیشرفته پروفسور تورج محمدی دانشگاه علم و صنعت

جزوه مکانیک سیالات پیشرفته پروفسور تورج محمدی دانشگاه علم و صنعت این جزوه به صورت دست نویس است . این جزوه درس مکانیک سیالات پیشرفته پروفسور تورج محمدی دانشگاه علم و صنعت می باشد که به طور کامل به ارائه مباحث...
ادامه مطلب