ریتم و دیتای کردی ۱ برای ارگ korg i3/4s/5

ریتم و دیتای کردی ۱ برای ارگ korg i3/4s/5 نمیخوام زیاد توضیح بدم از قدیم گفتن مشک آن است که خود ببوید نه آن که عطار بگوید نمونه آهنگ ساخته شده  لینک زیر رو کپی و در محل آدرس پیس...
ادامه مطلب