کتاب آموزش تئوری بنیادی شطرنج(مایزلیس)

کتاب آموزش تئوری بنیادی شطرنج(مایزلیس)   کتاب آموزش بنیادی شطرنج مایزلیس:   این کتاب یکی از بهترین کتاب های آموزش شطرنج می باشد از سطح مبتدی تا حرفه ای.نویستده ی آن مایزلیس ایلیالوویچ می باشد و مترجم آن استاد رضا...
ادامه مطلب