پاور پوینت (اسلاید) Enhancing Management Decision Making for the Digital Firm

پاور پوینت (اسلاید) Enhancing Management Decision Making for the Digital Firm  این پاور پوینت دارای ۵۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پاور پوینت Enhancing Management Decision...
ادامه مطلب

پاور پوینت (اسلاید) Planning for Enterprise Systems

پاور پوینت (اسلاید) Planning for Enterprise Systems  این پاور پوینت دارای ۲۳ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پاور پوینت Planning for Enterprise Systems  کاملا فرمت بندی...
ادامه مطلب

پاور پوینت (اسلاید) Risk factors for AD

پاور پوینت (اسلاید) Risk factors for AD  این پاور پوینت دارای ۱۷ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پاور پوینت Risk factors for AD  کاملا فرمت بندی...
ادامه مطلب

پاور پوینت (اسلاید) The Cloud Computing for the Masses

پاور پوینت (اسلاید) The Cloud Computing for the Masses  این پاور پوینت دارای ۵۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پاور پوینت The Cloud Computing for the...
ادامه مطلب

پاور پوینت (اسلاید) A Framework for Automated Web Application Security Evaluation

پاور پوینت (اسلاید) A Framework for Automated Web Application Security Evaluation  این پاور پوینت دارای ۳۲ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پاور پوینت A Framework for...
ادامه مطلب