پاور پوینت (اسلاید) Modern Information Retrieval

پاور پوینت (اسلاید) Modern Information Retrieval  این پاور پوینت دارای ۴۳ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پاور پوینت Modern Information Retrieval  کاملا فرمت بندی و تنظیم...
ادامه مطلب

پاور پوینت (اسلاید) Modern Information Retrieval

پاور پوینت (اسلاید) Modern Information Retrieval  این پاور پوینت دارای ۴۴ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پاور پوینت Modern Information Retrieval  کاملا فرمت بندی و تنظیم...
ادامه مطلب

پاور پوینت (اسلاید) Markets with Asymmetric Information

پاور پوینت (اسلاید) Markets with Asymmetric Information  این پاور پوینت دارای ۷۱ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پاور پوینت Markets with Asymmetric Information  کاملا فرمت بندی...
ادامه مطلب

پاور پوینت (اسلاید) Markets with Asymmetric Information

پاور پوینت (اسلاید) Markets with Asymmetric Information  این پاور پوینت دارای ۷۱ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پاور پوینت Markets with Asymmetric Information  کاملا فرمت بندی...
ادامه مطلب

پاور پوینت (اسلاید) Survey of Computer Information Systems

پاور پوینت (اسلاید) Survey of Computer Information Systems  این پاور پوینت دارای ۴۸ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پاور پوینت Survey of Computer Information Systems  کاملا...
ادامه مطلب