تست روانشناسی شخصیتی مایر- بریگز MBTI (فرم کوتاه ۶۰ سوالی)

تست روانشناسی شخصیتی مایر- بریگز MBTI (فرم کوتاه ۶۰ سوالی) تست روانشناسی شخصیتی مایر- بریگز  MBTI  فرم کوتاه ۶۰ سوالی آزمون شخصیت مایرز-بریگز (Myers-Briggs Type Indicator), (MBTI)،  یک پرسشنامه روان‌سنجی است که هدف از طراحی آن، اندازه‌گیری ترجیحات فرد در...
ادامه مطلب