فیلم آموزش SVM و KNN در متلب و مثالی از پردازش تصاویر ویدیویی

فیلم آموزش SVM و KNN در متلب و مثالی از پردازش تصاویر ویدیویی در این ویدیو ابتدا طبقه بند های نزدیکترین همسایگی و ماشین بردار پشتیبان را توضیح داده و در متلب پیاده سازی خواهیم نمود. در ویدیوی بعدی به...
ادامه مطلب