پاورپوینت OHSAS

پاورپوینت OHSAS دانـلـود پاورپوینت بـا عـنـوان، OHSAS بخشی از متـنِ ایـن پاورپوینت : OHSAS    سرواژه Occupational Health and safety Assessment series  به معنی سری ارزیابی ایمنی و بهداشت حرفه ای می باشد که شامل استانداردهای OHSAS18001 و OHSAS18002  بوده  که نیازمندیهایی را برای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه...
ادامه مطلب