Lattice Boltzmann Methods for Shallow Water Flows

Lattice Boltzmann Methods for Shallow Water Flows یک کتاب جامع و کامل به زبان انگلیسی از روش لتیس بولتزمن در خصوص استفاده از این روش برای مدل سازی جریان های دو فازی کم عمق. از خصوصیات این کتاب بررسی انواع...
ادامه مطلب