Fluid Structure Interaction

Fluid Structure Interaction کتاب زبان انگلیسی مقدمه ای بر ساختار سیال ۲٫ یک کتاب با توضیحات جامع و کامل در نحوه استفاده از روشهای عددی برای مدلسازی انواع جریان سیال در بحث دینامیک سیالات عددی است. از ویژگی های این...
ادامه مطلب