طراحی موتور ۶ سیلندر در نرم افزار solidworks

طراحی موتور ۶ سیلندر در نرم افزار solidworks موتور ۶ سیلندر طراحی شده در نرم افزار solidworks. لازم به ذکر است که قطعات موتور بصورت جداگانه بدلیل حجم بالا قرار نگرفته است و فقط مدل اسمبل شده نهایی موتور در...
ادامه مطلب